Dvonosilčni mostni žerjav ABUS

ABUS ZLV – z dvema nosilcema izvaljanega profila
ABUS ZLK – z dvema škatlastima nosilcema

- Zelo primeren za dograjevanje z dodatno opremo
- Mogoče doseči velike hitrosti za vožnjo žerjava
  kot tudi mačke



Dvonosilčni mostni žerjav ABUS