ABUS VS

- Velika višina dviga
- Elektro obračanje (opcijsko)
- Elektro vožnja mačke (opcijsko)
- Premakljivo krmiljenje kot opcija (pri vrvnih vitljih serijsko)

ABUS VS

ABUS VS